Loading

Danger de mort ? Appelez toujours 112
?>

Heeft u een klacht?

Klanttevredenheid
Het is voor ons van groot belang dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Op de huisartsenposten voert iedereen zijn werk zo goed en nauwkeurig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Ontevreden of heeft u een suggestie?
Heeft u een klacht over de gang van zaken op de huisartsenpost of over de manier van handelen van de huisarts, doktersassistent en/of chauffeur dan willen wij dat graag van u horen. Wij nemen uw klacht serieus. De klachtenregeling voor patiënten vindt u hier.

Hoe meldt u een klacht?
Een klacht kunt u melden door het klachtenformulier in te vullen. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.

Schriftelijk:
Huisartsenposten Amsterdam
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 9001 (geen postzegel nodig)
1000 VT Amsterdam

Samen het probleem oplossen
Heeft u een klacht dan kunt u dit ook direct bespreken met de betreffende huisarts, doktersassistent en/of chauffeur. Dit is de eenvoudigste en vaak snelste oplossing. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten Amsterdam.

Klachtbemiddeling: laagdrempelig en direct
De klachtenfunctionaris neemt binnen enkele dagen telefonisch contact met u op en bespreekt uw klacht. Zij adviseert en zoekt samen met u naar een oplossing. Hoor en wederhoor is essentieel voor een goede klachtbemiddeling. Uiteraard kunt u ook per mail, telefoon of brief een klacht indienen. Uw klacht wordt met de betreffende huisarts of doktersassistent besproken en aan u teruggekoppeld. Soms is er rechtstreeks contact met de behandelaar of wordt een bemiddelingsgesprek afgesproken.