Loading

Danger de mort ? Appelez toujours 112

Over ons

Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk voor de spoedhuisartsenzorg in de avond, nacht en in het weekend. Dit doen we vanuit vijf huisartsenposten en een centrale triagepost. Bij Huisartsenposten Amsterdam werken 200 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten.

Bestuurder

Mw. Corine van Geffen is bestuurder bij Huisartsenposten Amsterdam.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de besturing van Huisartsenposten Amsterdam en is de werkgever van de bestuurder. De raad vergadert vergadert ca. 6 keer per jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit

De heer E.P.J. HeijdelbergVoorzitter
De heer J.F. Steffan
Mevrouw H. Sahin
De heer B. Smit
Mevrouw F.P. Hohmann 

Cliëntenraad

Huisartsenposten Amsterdam (HpA) en Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA)  hebben een gezamenlijke cliëntenraad. Beide zorgorganisaties stellen de wens en behoefte van patiënten centraal. Patiëntveiligheid, goede kwaliteit van zorg en het patiëntperspectief staan daarbij hoog in het vaandel.
De cliëntenraad (CR) is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemeen belang van patiënten (en bezoekers) van de HpA en de bij de ROHA aangesloten huisartsen. De CR is volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies te geven op (voorgenomen) beleid van de organisaties. De CR streeft naar medezeggenschap die de directe zorg aan de patiënt betreft en de kwaliteit daarvan verbetert. Dit doet hij door zich te laten informeren maar ook door zelf actief informatie op te halen bij beide organisaties. 

De cliëntenraad bestaat uit

Rob JonquiѐreVoorzitter
Sylvia de Roos
Elly Rahder
Kati Varkevisser
Annette André de la Porte-Schuilenburg Ambtelijk secretaris

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt en waarborgt de belangen van de medewerkers van Huisartsenposten Amsterdam. De Ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht op thema’s die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Privacy Statement Huisartsenposten Amsterdam