Ładowanie

Stan zagrożenia życia? Zawsze dzwoń 112

Dlaczego podczas rozmowy telefonicznej zadawanych jest tak dużo pytań?

Zadawane są dwa rodzaje pytań: o dane osobowe i dane medyczne. Państwa dane osobowe są potrzebne dla naszej administracji i dla dyżurującego lekarza rodzinnego. Pytania dotyczące stanu zdrowia mają na celu ustalenie, jak pilnie potrzebują Państwo pomocy medycznej i kto powinien jej udzielić. Asystent(ka) odbierający(-a) telefon jest specjalnie wyszkolony(-a) w tym zakresie. Następnie wszystkie udzielone przez niego/nią porady są weryfikowane przez lekarza rodzinnego.