Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dit?

Ja. Alle telefoongesprekken worden automatisch opgenomen. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de huisartsenpost de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de assistent of huisarts wordt verbroken.

Alle binnenkomende telefoongesprekken bij de huisartsenpost worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsdoeleinden en conform wettelijke bezwaartermijn. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Mocht u een klacht hebben over de afhandeling van uw verzoek om huisartsenzorg, dan is er de mogelijkheid het gesprek terug te luisteren. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend en een procedure doorlopen.

De opgenomen gesprekken worden gebruikt voor deskundigheidsbevordering van de assistenten. Hierbij wordt alleen gelet op de medische inhoud en afhandeling en niet op de identiteit van de patiënt. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.